Uppsalapar skriver framtidens kemilärobok


 

Just nu sitter Uppsalaparet Karin och Folke Nettelblad i Hammamet i Tunisien och läser korrektur på den nya kemilärobok som de har författat – framtidens kemibok, som visar eleverna hur de har nytta av kemikunskaper i vardagen för att göra val i frågor som miljö, hälsa och konsumentfrågor. Dessutom är den unik på ett annat sätt, eftersom den kommer ut i två parallella utgåvor – en fylligare bok för mer intresserade elever och en hälften så tjock för de elever som behöver en lite enklare text.

Den nya läroplanen för grundskolan Lgr11 tar fasta på att eleverna verkligen ska ha nytta av de naturvetenskapliga ämnena – exempelvis för ställningstaganden och val, både för egen del och i politiska frågor. Det är en av de tre ”förmågor” som eleverna ska tillägna sig (de andra två är de rena faktakunskaperna och en förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet).

– Det här har vi verkligen tagit fasta på i vår bok Spektrum Kemi, säger Folke Nettelblad. Hela texten genomsyras av hur kemi påverkar oss i vardagen. Dessutom har nästan alla kapitel ett så kallat ”Perspektiv” på en eller två sidor. Några rubriker är ”Får vi näringsbrist av dålig åkerjord?”, ”Nanomaterial – en teknikrevolution som pågår just nu” och ”Låt inte kemi i reklamen lura dig!”

 

 

– Läroplanen vill också att kemi ska placeras in i några olika ”samman­hang”, nämligen kost, hälsa, resurshus­hållning, materialutveckling och miljö­teknik, och självklart har vi tagit fasta även på det, förklarar Karin Nettel­blad. Kemin kan uppfattas som irrele­vant och världs­från­vänd, men genom att sätta in den i de här samman­hangen och därigenom ”mitt i li­vet” och ”mitt i samhället” kanske vi kan få eleverna att tycka att kemin angår dem. Ett annat grepp för att åstadkomma det är de frågor till varje kapitel där eleverna verkligen får an­vända sina kunskaper, till exempel för att ta ställning om en kommun i Lapp­land ska tillåta ett företag att bryta malm mitt i skidbacken…

– Naturligtvis försöker alla läro­boks­för­fattare följa läroplanen, säger Folke. Men vi hade en liten fördel,        

 

 

 

                 Författarna Folke och Karin Nettelblad

 

 

genom att vi väntade ett år med vår nya bok. Då fick vi tillgång till Skolverkets kommentarer till läroplanen, som förtydligar mycket. Dessutom kunde vi skriva boken i mer lugn och ro, istället för att hasta fram den till när läroplanen trädde i kraft i höstas.

– Till allt detta kommer den unika fördelen med två parallella utgåvor av boken – en fylligare bok för mer intresserade elever och en hälften så tjock för de elever som behöver en kortare text.

– Den så kallade grundboken är mycket bred och omfattar totalt 392 sidor. I lightboken har vi skurit ned antalet begrepp och gjort texten ännu rakare, så att den klarar sig på drygt 200 sidor.

– Men de båda böckerna har ändå exakt samma struktur, poängterar Folke. De har en identisk uppdelning i kapitel och avsnitt. Det betyder att i en och samma klass kan en del elever använda grundboken och andra lightboken. De läser precis samma kurs men fördjupar sig lite olika mycket.

Men hur var det nu med Tunisien?

– Jo, förklarar Karin, när vi var inne i ett intensivt slutskede av grundboken, behövde vår son och hans familj tömma sin lägenhet för en del reparationer. De stuvade in både sig själva och en stor del av sitt bohag i det hus som utgör vår kombinerade bostad och arbetsplats. Då kände vi att det kunde vara läge att uppfylla en dröm som Folke har haft – att ta en längre arbetsperiod på ett hotell i Tunisien där vi tidigare har semestrat. Huvuddelen av tiden jobbar vi med boken och med de översättningsuppdrag som vi också sysslar med. Men eftersom vi inte behöver ägna oss åt städning, matlagning eller andra hemsysslor får vi ändå tid för sol och bad, god mat med mera.

 

Fotnot: De nya kemiläroböckerna heter Spektrum Kemi respektive Spektrum Kemi Light och utges av Liber Utbildning.

 

                                                                                                                      2013-04-20